Ochrana osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem a informace o zpracování osobních údajů pro dodavatele.Naše kontaktní údaje

Správce:
Centrum Čertousy s.r.o.
IČO: 25692054
DIČ: CZ25692054
se sídlem / místem podnikání: Bártlova 35/10, 193 00 Praha 9
Tel. číslo: 281 921 690
e-mail: hotel@certousy.cz